Assessorament

Oferim un servei d’assessorament i consultoria en la gestió de residus orgànics dirigit a entitats públiques, privades i comunitàries per un reciclatge localitzat, sostenible i beneficiós. 

Dinamitzem, dissenyem i acompanyem horts ecològics siguin escolars, comunitaris o particulars per superar els obstacles optimitzant l’ús de recursos.

En els serveis d’assessorament, consultoria, dinamització, disseny i acompanyament apliquem metodologies participatives per donar solucions col·lectives a problemes que apareixen en la producció d’aliments i en la gestió dels residus orgànics.